Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020

Diagnosticul si terapia bolilor rare sistemice cu afectare oculara - OCURARE

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

CITEȘTE MAI DEPARTE                    
               

Calendarul sesiunilor de curs, disponibil online!

Acceseaza calendarul sesiunilor Ocurare pentru a afla locatia, disponibilitatea si perioada cursurilor.

CITEȘTE MAI DEPARTE                    
               

Intra si tu in comunitatea proiectului OcuRare!

Pagina de Facebook dedicata personalului medical implicat in diagnosticul si terapia bolilor rare sistemice cu afectare oculara.

CITEȘTE MAI DEPARTE                    
               

Activitatea de schimb de experienta/schimb de bune practici se va derula urmarind cresterea gradului de implicare a specialistilor romani in initiativele europene de schimb de informatii.

Temele abordate la congresele de specialitate sunt stabilite de panel-uri de experti internationali in domeniu si sunt de o deosebita importanta in practica medicala uzuala, aducand beneficii reale participantilor.

La schimburile de experienta/ schimburi de bune practici vor participa 160 de persoane din grupul tinta:
- 100 persoane, medici oftalmologi, vor participa la Congresul National de Oftalmologie, cu o durata de 3 zile. In urma participarii, se vor face demersurile pentru obtinerea certificarii. Fiecare persoana va intocmi un raport de activitate cu privire la participare.
- 40 de medici si 20 de asistenti medicali vor participa la congrese si conferinte international in domeniul de referinta, organizate in spatiul Uniunii Europene. Selectia grupului tinta se va realiza conform metodologiei de selectie pentru aceasta activitate, cu respectarea principiilor nediscriminarii si egalitatii de sanse.

Criterii de eligibilitate pentru
inscrierea la schimb de bune practici:

La schimbul de experienta/bune practici pot participa doar acei participanti care au urmat cursurile de formare organizate in cadrul proiectului OCURARE si au obtinut certificatul de absolvire.

Selectia dosarelor care respecta toate cerintele de eligibilitate se va realiza pe baza punctajului obtinut in procesul de evaluare si selectie. Astfel, grila de evaluare este prezentata in Anexa 2 la prezenta procedura. Se acorda 20 de puncte din oficiu. Punctajul maxim ce poate fi obtinut este de 100 de puncte. Dosarele vor fi selectate in ordinea descrescatoare a punctajului obtinut. Analiza dosarelor se va realiza cu celeritate in termen cat mai scurt dupa finalizarea depunerii dosarelor.

Documentele anexate in copie vor fi adnotate conform cu originalul si vor fi semnate de candidat. Candidatii admisi la schimbul de experienta/bune practici vor depune - personal sau prin servicii de curierat/postale - documentele transmise online si intr-un exemplar original (printuri), la sediul proiectului, respectiv Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti, Splaiul Independenței 169, București 050098, sector 5, mentionand pe plic "dosar grup tinta proiect 109169".

Documente care trebuie depuse in vederea participarii la schimbul de bune practici:

Cerere de inscriere (Anexa 1) - va cuprinde tipul de schimb de experienta/bune practici si manifestarea din panelul de manifestari impuse la care se doreste participarea

Curriculum Vitae in format Europass

Scrisoare de intentie privind participarea la schimbul de experienta/bune practici

Adeverinte/diplome/certificate care atesta efectuarea unor specializari relevante pentru domeniul proiectului

Documente din care sa rezulte ca au atributii de coordonare in sistemul medical, activitate de teaching

Dovada privind acceptarea unei lucrari/poster la manifestarea pentru care s-a optat (daca e cazul)

Informatii utile si instructiuni pentru inscriere:

Calendarul procesului de recrutare și selectie va fi publicat pe pagina web a proiectului /va fi expus in format fizic la loc vizibil in locatia de depunere a dosarului de inscriere.

Se vor derula mai multe sesiuni de recrutare / selectare, dintre care ultima se va derula dupa finalizarea activitatii de formare, pentru a da sanse egale tuturor participantilor.

Pentru inscrierea la activitatea de schimb de bune practici, candidatii sunt rugati sa transmita un mesaj cu subiectul "schimb de bune practici" la adresa contact@ocurare.ro.

Mesajul va contine documentele solicitate in vederea evaluarii si selectiei candidaturii.